101 Urodziny Wacława Galasa

Dnia 25,08,2015 roku odwiedziliśmy Pana Wacława Galasa który jest  ostatnim, żyjącym z ułanów 18 Pułku Ułanów Pomorskich. Uczestniczył w przejmowaniu Pomorza, a także walczył w bitwie pod Krojantami, gdzie już pierwszego dnia został ranny. W skutek tego pan Wacław jako jeniec został przetransportowany do szpitalu w Grudziądza, a później przewieziono go do obozu jenieckiego w Toruniu. Po wojnie osiedlił się na poniemieckim gospodarstwie w Krąplewicach, gdzie wraz z rodziną mieszkał do końca swoich dni.

Pan Wacław był członkiem Stowarzyszenia Klub Kawaleryjski 18. PUP, chętnie brał udział w zjazdach Kawaleryjskich i w obchodach bitwy pod Krojantami. W ostatnich latach, już jako sędziwego staruszka, poruszającego się na wózku inwalidzkim, pana Wacława można było spotkać na wszystkich uroczystościach odbywających się przy mogile poległych polaków, którzy zginęli w wyniku nalotu bombowego 3 września 1939 roku  w okolicach Gródka.

Na podstawie decyzji wydanej przez ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka w sierpniu 2013, wówczas 99 – letni oficer Wacław Galas będący dotychczas w stopniu podporucznika został mianowany na porucznika w stanie spoczynku. Uroczystego  mianowania i przekazania decyzji dokonali ppłk Marek Magowski oraz wójt gminy Jeżewo Mieczysław Pikuła.  W ostatnich latach schorowanym panem Wacławem opiekowała się córka pani Halina Połomska.

Dodaj komentarz