100 lecie sformowania 8 Pułku Strzelców Konnych

8 pułk strzelców konnych został sformowany w 1921 roku, w garnizonie Chełmno, a jego kadra szwadronu zapasowego we Włocławku. W latach 1921 – 1924 był jednostką jazdy dywizyjnej, podporządkowaną dowódcy Okręgu Korpusu Nr VIII w Toruniu, a pod względem wyszkolenia dowódcy VII Brygady Jazdy. W tym okresie w jego skład wchodziły trzy szwadrony strzelców konnych, oddział szkolny karabinów maszynowych, pułkowa szkoła podoficerska i kadra szwadronu zapasowego.

W kwietniu 1924 roku wraz z pozostałymi pułkami strzelców konnych przeformowany został w oddział kawalerii samodzielnej i podporządkowany dowódcy nowo powstałej XV Brygady Kawalerii.

W marcu 1929 roku pułk podporządkowany został dowódcy Brygady Kawalerii „Toruń”, która w 1934 roku przemianowana została na Brygadę Kawalerii „Bydgoszcz”, a 1 kwietnia 1937 roku na Pomorską Brygadę Kawalerii.

19 maja 1927 roku minister spraw wojskowych marszałek Polski Józef Piłsudski ustalił i zatwierdził dzień 29 września, jako datę święta pułkowego. 6 czerwca 1928 roku Minister Spraw Wojskowych marszałek Polski Józef Piłsudski zmienił datę święta pułkowego 8 psk z dnia 29 września na dzień 12 czerwca.

25.08.2021 roku mieliśmy przyjemność uczestniczyć w uroczystościach oraz wykonać na rynku pokaz umiejętności zbiorowych . Następnym z punktów było przez prezesa PKK Marka Dragana nadanie odznaczeń osobą zasłużonym . Jednym z nich był Prezes naszego klubu.

https://bydgoszcz.tvp.pl/56048332/100-lat-temu-powstal-8-pulk-strzelcow-konnych-w-chelmnie

Dodaj komentarz